Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định: Bà Hà đã ký hợp đồng chuyển nhượng 11 bất động sản cho Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP Bank). Mặc dù đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng theo hợp đồng, nhưng bà Hà không kê khai những loại thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các bất động sản nêu trên.

Kết quả trưng cầu Giám định viên tư pháp về thuế cho thấy, chỉ tính 5 bất động sản tại đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh, bà Hà đã trốn hơn  19,2 tỷ đồng tiền thuế. Đối với 6 bất động sản còn lại, thì 3 bất động sản đã thỏa thuận cho GP Bank nộp thay; còn 3 bất động sản khác,  Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.

Đào Minh Khoa