Tại phiên toà này, sau khi xem xét tài liệu hồ sơ về vụ kiện và tranh tụng của các bên, đồng thời quan điểm của vị đại diện Viện KSND tối cao, Hội đồng xét xử đã quyết định huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm hành chính số 02/2013/HCST ngày 25/9/2013 do TAND tỉnh Nghệ An tuyên để xử lại yêu cầu kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với người dân.

Theo bản án sơ thẩm, người khởi kiện là của bà Nguyễn Thị Mạo, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Mạo kiện quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc, bố mẹ bà Mạo là ông Nguyễn Hữu Mạo (mất năm 1995) và bà Trần Thị Chinh (mất năm 2001) sử dụng diện tích đất 850 m2 tại góc trường Đại học Vinh từ năm 1968.

Năm 1978, Nhà nước tiến hành thu hồi 350 m2 để xây trường Đại học Vinh. Gia đình bà Mạo nhận được tiền đền bù về nhà cửa, tài sản, cây cối trên đất là 1.387 đồng nhưng chưa được bồi thường về đất. Gia đình chuyển lên ở trên diện tích đất 500 m2 đất còn lại phía trước.

Năm 1990, Nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A qua diện tích đất gia đình bà đang sử dụng nên thu hồi diện tích khoảng 200 m2; năm 2000 Nhà nước tiếp tục lấy 48,75 m2 để xây dựng mương nước dọc đường Lê Duẩn.

Ngày 29/10/2001, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định số 3902/QĐ/UB.CN về việc phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 1A, trong đó gia đình bà Mạo được đền bù 676.000 đồng, nhưng không bồi thường giá trị về đất. Bà Mạo đã làm đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Nghệ An.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành các quyết định 1235/QĐ/CT ngày 7/4/2004, không chấp nhận khiếu nại của bà Mạo đòi đền bù về đất đai, tài sản. Bà Mạo tiếp tục khiếu nại thì Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Quyết định 1563/UBND.KT ngày 29/4/2008 với nội dung: “Sửa đổi điều 3, quyết định 1235/QĐ/TC như sau: giao cho Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì phối hợp với Đại học Vinh để giao cho bà Mạo 1 lô đất ở không thu tiền sử dụng đất (không xét tương đương khu đất bị giải toả) vì việc giao nhận đất ngày 1/6/1991 giữa UBND phường Bến Thuỷ, trường Đại học Vinh và gia đình bà Mạo chưa hoàn tất”.

Ngày 3/1/2012, bà Mạo đã khởi kiện vụ án hành chính ra toà, yêu cầu hủy bỏ quyết định 1235/QĐ-CT ngày 7/4/2004 của UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh bồi thường giá trị về đất đã thu hồi năm 1990 và năm 2000 theo đúng luật đất đai cho gia đình bà Mạo.

Đáng chú ý, cũng trong giai đoạn thụ lý vụ án, quá trình đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định 3993/QĐ-UBND.KT ngày 9-9-2013 huỷ bỏ quyết định 1563/QĐ/UBND. Quyết định 3993/QĐ-UBND.KT nêu: “Các quyền lợi liên quan của gia đình bà Mạo sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật tại thời điểm Nhà nước giải phóng mặt bằng”.

Toà phúc thẩm xét thấy, tại đơn khởi kiện, nguyên đơn khởi kiện cả 2 quyết định 1563/QĐ/UBND và 1235/QĐ/CT nên Quyết định số 1235/QĐ/CT của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vẫn còn được xác định là đối tượng khởi kiện. Do đó, Hội đồng xét xử huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Đào Minh Khoa