Theo điều tra, lợi dụng chức trách được giao, Trần Tấn Đạt đã ký hợp đồng cho thuê nhà của Công ty TNHH Phù Đổng (Gia Lai) với số tiền 600 triệu đồng nhưng sau đó đã “mượn” sử dụng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên tiêu xài cá nhân không trả nợ cho công ty.

N.Như