Tỉnh ủy Cà Mau kiên quyết chỉ đạo giải quyết dứt điểm bốn vụ án trọng điểm tồn đọng kéo dài liên quan đến các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Đây là bước chuyển biến lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương trong công tác chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án trọng điểm. Từ đó tạo được niềm tin của cán bộ, nhân dân trong tỉnh đối Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp có nhiều cố gắng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trách nhiệm công tố trong hoat động điều tra được nâng lên, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa có nhiều tiến bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính.

Trong năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh đã khởi tố 919 vụ án, tăng 28 so với cùng kỳ. Trong đó, khởi tố 6 vụ án tham nhũng-chức vụ, 398 vụ án về kinh tế-sở hữu, 114 vụ án về ma túy, 394 vụ án về trật tự xã hội. Tuy vậy, công tác phúc thẩm hình sự chưa nhiều, số lượng kháng nghị được Tòa án chấp thuận chỉ đạt 68%. Đây là một trong những hạn chế cần được sớm khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới

K.H.