Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Bình Dương tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị mình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Bình Dương 0693.509.395.
Đường dây nóng của Công an tỉnh
Đức Mừng