Lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới cùng với việc các địa phương mong muốn có nguồn vốn để triển khai, các đối tượng đã tạo lập các tài liệu, hợp đồng, con dấu giả để tuyên truyền với nhiều địa phương trên cả nước là mình được giao quản lý và phân bổ nguồn vốn phi Chính phủ với lãi suất ưu đãi. 

Với chiêu lừa này, các đối tượng đã khiến 300 xã thuộc 20 tỉnh, thành khác nhau trong cả nước tưởng nguồn vốn chúng đưa ra là có thật. Thậm chí, nhiều lãnh đạo địa phương còn tin tưởng, ra công văn chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của tập đoàn "ma" này. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền bằng việc yêu cầu các xã, doanh nghiệp phải nộp tiền "phí" cho chúng để chạy dự án.

Không chỉ dừng lại ở việc lập nên Tập đoàn Việt Nam - Cuba "ma", các đối tượng còn thành lập thêm Tập đoàn Sao Việt với các công ty con, các quỹ hỗ trợ thuộc Bộ Nội vụ để tạo lập các văn bản gửi nhiều xã ở khu vực phía Bắc; thông báo rằng, mình được tổ chức điều phối phi Chính phủ giao hướng dẫn doanh nghiệp lập dự toán hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ. Sau đó, các đối tượng này đã thu nhiều khoản phí của doanh nghiệp địa phương muốn được nhận dự án như tiền quảng cáo trên VTV1, tiền thẩm định hồ sơ.

PV