9 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Hường (40 tuổi) ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; Lê Văn Hào (68 tuổi) ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; Phạm Văn Giáp (30 tuổi) ở Minh Tiến,  huyện Ngọc Lặc; Lê Văn Yên (32 tuổi) ở TT Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy; Lê Khắc Hùng (36 tuổi) ở TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; Vũ Nguyên Thành (27 tuổi) ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi) ở xã Quang Trung, Ngọc Lặc; Lê Quốc Hội (30 tuổi) ở xã Tân Khang, Nông Cống và Lê Văn Thủy (21 tuổi) ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Hầu hết các đối tượng này đều phạm vào các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ

Quang Vinh