Theo cáo trạng, năm 2007, Lê Trung Huy được công ty cổ phần cấp nước Bến Thành ký hợp đồng không xác định thời hạn, đồng thời giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thu tiền tư gia 2.

Bị cáo Huy trước giờ tuyên án.

Lợi dụng vai trò làm tổ trưởng, Huy đề nghị các nhân viên trong tổ khi giao trả hóa đơn tồn thì Huy chịu trách nhiệm ghi chép vào sổ trả hóa đơn và Huy kí xác nhận.

Từ đó, khi các nhân viên thu tiền về nộp lại cho Huy thì Huy giữ lại một số hóa đơn gốc cùng tiền tương ứng không nộp về công ty.

Ngoài ra, lợi dụng việc nhân viên thu tiền quầy thường bị bệnh và nghỉ phép, khi khách hàng lên đóng tiền thì Huy trực tiếp thu, chỉ nộp về công ty một phần và chiếm loạt số còn lại.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2013, Huy đã chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng tiền thu được từ 1.923 hóa đơn tiền nước.

Trần Hiền - Như Hiếu