Thứ Tư, 06/06/2012 - 7:05 PM

Kênh thông tin để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các mặt công tác Công an

Bản tin “Thông báo nội bộ” của Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND), phát hành vào ngày 15 hằng tháng đã trở thành “món ăn tinh thần” với mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong lực lượng CAND.

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL cho biết: Suốt 10 năm qua, kể từ bản tin số đầu tiên, đến nay Bản tin “Thông báo nội bộ” có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Cách đây 10 năm, tháng 7/2002, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành số đầu tiên Bản tin “Thông báo nội bộ”. Mặc dù chỉ là tài liệu lưu hành nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ và đơn vị cơ sở trong CAND nhưng bộ phận biên tập Bản tin đã nỗ lực rất nhiều để có thể cho ra những sản phẩm có chất lượng, được Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an ghi nhận.         

Với cách trình bày logic, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, người đọc tìm thấy những thông tin trong nước và quốc tế, phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật trong nước, quốc tế; vấn đề đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Tình hình an ninh trật tự nổi bật, trong đó, phản ánh những thông tin định hướng về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phần nội dung về công tác XDLL CAND, phản ánh những thông tin định hướng về kết quả công tác Đảng, công tác chính trị, công tác tổ chức, cán bộ; công tác giáo dục, đào tạo và hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong CAND.

Biên tập tin, bài Bản tin “Thông báo nội bộ”.

Phần nội dung về chính sách, văn bản mới, đăng tải những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. Trong suốt quá trình biên soạn, phát hành bản tin, Ban Biên tập đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có các đơn vị cung cấp nguồn thông tin, tài liệu như: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; Văn phòng Tổng cục XDLL CAND… Những ngày đầu phát hành, tháng 7/2002, Bản tin chỉ phát hành 3 tháng/1 kỳ với số lượng hơn 4.000 bản. Từ tháng 2/2012 đến nay, Bản tin đã phát hành mỗi tháng 1 kỳ, với số lượng 16.000 bản.

Có thể nói rằng, Bản tin “Thông báo nội bộ” của Tổng cục XDLL CAND  là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an kịp thời nắm bắt được những thông tin chính thống và có định hướng, làm cơ sở giúp cho việc đánh giá đúng bản chất của từng sự kiện diễn ra ở trong nước và trên thế giới. Góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và công tác XDLL CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; khắc phục tình trạng nhiễu loạn thông tin. Các cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin về tình hình thời sự trong nước và trên thế giới, tình hình công tác an ninh, trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các văn bản mới trong Bản tin để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy. Hằng tháng, trên bìa 1 của Bản tin, đều đăng tải 1 khẩu hiệu hành động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND. Chất lượng, hiệu quả sử dụng bản tin đã góp phần mở rộng dân chủ, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng…

Xuân Lý-A.Hiếu
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.