Ưu đãi thuế XNK nhiều loại hàng hóa

Tại dự thảo Luật thuế XNK, một loạt ưu đãi đã được cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp (DN), ví dụ như quy định về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư; Bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng; giống vật nuôi; Sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn...

Cùng với ưu đãi thuế, dự thảo Luật cũng bổ sung nhiều quy định về điều kiện và thủ tục miễn thuế, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Theo đó, có tới 24 khoản thuộc các ngành, lĩnh vực được miễn thuế.

Cụ thể, Luật thuế XNK hiện hành quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 Điều để xử lý trong hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy quy định như vậy là không cần thiết vì bản chất là hàng hóa được miễn thuế nhưng được thực hiện theo các thủ tục khác nhau.

Do đó, dự thảo Luật đã quy định thống nhất miễn, xét miễn thuế thành một Điều: chuyển hàng quà biếu, quà tặng từ trường hợp xét miễn thuế sang trường hợp miễn thuế; chuyển hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo từ trường hợp xét miễn thuế sang trường hợp miễn.

Ngoài ra, để khuyến khích sản xuất trong nước, dự thảo Luật quy định hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng cho giáo dục, máy móc, thiết bị, phụ tùng sử dụng cho nghiên cứu khoa học và phương tiện vận tải chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng phải là loại trong nước chưa sản xuất được. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung quy định điều kiện miễn thuế cho các trường hợp thành 3 nhóm nhằm đảm bảo sự minh bạch của chính sách, đảm bảo việc thực hiện miễn thuế đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện…

Số giờ nộp thuế đã giảm còn 117 giờ.

Cắt giảm giờ nộp thuế: vượt kế hoạch đề ra    

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng luôn được ngành thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu, cùng với nhiệm vụ quản lý thu NSNN. Với những nỗ lực của ngành tài chính, tính đến tháng 9/2015, số giờ nộp thuế đã giảm  420 giờ trên tổng số 537 giờ DN thực hiện việc kê khai, nộp thuế. Như vậy, chỉ còn lại 117 giờ nộp thuế, đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Với những kết quả trên đây, ngành Thuế đã và đang nhận được sự đồng thuận, ghi nhận của các tổ chức, cá nhân nộp thuế và các ban, ngành; Những nội dung cải cách về cơ chế, chính sách thuế đã tạo thuận lợi, mang lại lợi ích thiết thực, giảm gánh nặng trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho người nộp thuế.

Việc tính toán số giờ tuân thủ thuế của DN năm nay và những năm vừa qua được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với Công ty kiểm toán Pricewaterhouse & Cooper (PWC)  và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí theo chuẩn quốc tế của WB.

Tại Báo cáo "Đánh giá cải cách thủ tục hành chính Thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính và Tổ chức Tài chính Quốc tế, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB-IFC) thực hiện, được công bố tháng 8/2015, cho thấy hơn 70% DN hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế. Chỉ số này cho thấy những cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế đã có sự cải thiện rất tích cực.

Nhóm PV