Tuy không phủ nhận hay phản đối sự tồn tại của hình thức này, Bộ Công Thương cũng cho rằng đây là một mô hình tổ chức tiềm ẩn nhiều yếu tố mới chưa được quy định và kiểm soát đầy đủ bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam. Bộ Công Thương cho rằng việc xác định mô hình hoạt động của Uber là rất quan trọng để xác định phương thức quản lý cho phù hợp trước những quan điểm trái chiều hiện nay.

Tuy nhiên, dù xếp Uber vào loại hình nào, thì việc quản lý cũng đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi những quy định mới trong luật pháp.

Vũ Hân