Trị giá gói hỗ trợ không hoàn lại 400 triệu Euro cho giai đoạn 2014-2020 sẽ chủ yếu hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thông qua việc phát triển ngành năng lượng và nâng cao năng lực quản trị công và pháp quyền.

Bên cạnh đó, một chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ ngành y tế trong giai đoạn 2015-2017 với tổng ngân sách lên tới 114 triệu euro sẽ giúp các cải cách y tế ở Việt Nam và hiện thực hóa các kế hoạch.

Sáng 4/12, EU đã tổ chức họp báo công bố chương trình hợp tác phát triển mới dành cho Việt Nam.

Cục trưởng Cục châu Á, Trung Á/vùng Vịnh và Thái Bình Dương - thuộc Tổng cục Phát triển và Hợp tác, ông Pierre Amilhat nói: "Việt Nam đã có những bước tiến xa trên con đường xóa đói nghèo và nâng cao mức sống người dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều thách thức. Tôi rất vui mừng thông báo rằng, Liên minh châu Âu đã quyết định tiếp tục, thậm chí còn hỗ trợ  mạnh mẽ hơn những cố gắng của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ".

Viện trợ phát triển cho Việt Nam là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của EU. EU Đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, với hiệp định thương mại tự do (FTA) đang được đàm phán sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên.

S.Thương