Theo Báo cáo điều tra kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016, dự báo trong các năm 2016 và 2017 Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng từ 6,8 - 6,9%.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực xuất khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với các yêu cầu khắt khe hơn về môi trường, lao động, đồng thời cũng có thể sẽ phải nâng chi phí sản xuất trong thời gian ngắn hạn.

Đánh giá về triển vọng của các nền kinh tế trong khu vực, Báo cáo điều tra kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016 cho rằng: Triển vọng của các nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung ổn định, dự báo tăng trưởng trong các năm 2016 và 2017 sẽ lần lượt là 4,8 và 5%.

Báo cáo đưa ra kiến nghị, các nước cần tập trung nâng cao năng suất lao động kết hợp với cải cách tiền lương; cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển nông thôn và thành thị; đẩy mạnh hợp tác khu vực và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ...

Hải Châu