Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đã đón 7,87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng tương ứng 4% và 10% so với năm 2013.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 230.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, cao nhất từ trước tới nay trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.

Được biết, mục tiêu của năm 2015 là ngành du lịch Việt Nam sẽ đón từ 8,3 - 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 41 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt 270.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, ngành du lịch xác định sẽ tận dụng tốt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đa dạng hóa, mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm, tăng cường quản lí điểm đến, tập trung ở một số địa bàn trọng điểm.

Trong năm 2015, du lịch Việt Nam sẽ tập trung triển khai Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kì mới vừa được ban hành. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng, bước chuyển đột phá trong phát triển du lịch, góp phần hình thành liên kết các cấp, các ngành, huy động nguồn lực xã hội, tháo gỡ khó khăn cho phát triển du lịch.

Hải Châu