Có tới 89,4% số doanh nghiệp cảnh báo chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý I/2015 sẽ tăng lên và giữ ổn định so với quý IV/2014 (trong đó 33,5% dự báo tăng và 55,8% dự báo ổn định), chỉ có 10,7% số DN khẳng định là chi phí giảm.

Dự kiến chi phí sản xuất quý II so với quý I, có 87% số doanh nghiệp dự báo tăng lên và giữ ổn định, chỉ có 13% dự báo giảm đi.

Những ngành có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý II sẽ tăng cao gồm: sản xuất trang phục (gần 42% doanh nghiệp dự báo tăng), in; sản xuất thuốc lá; sản xuất và chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện và dệt...

N.P.