Theo thiết kế, dự án được thực hiện tại 3 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) trong thời gian từ 2011-2019 với tổng kinh phí thực hiện là hơn 38 triệu USD, trong đó vốn vay từ ADB chiếm 78%. Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển hệ sinh thái rừng bền vững ở Trung Trường Sơn. Tính đến thời điểm này, dự án mới giải ngân được 21 tỷ đồng (trong đó vốn vay của ADB là 18 tỷ), chỉ đạt 7% mục tiêu đề ra trong khi đã hết 30% thời gian thực hiện.

Dự án có nguy cơ không đạt được mục tiêu trước ngày đóng khoản vay vào ngày 30/9/2019. Việc chậm tiến độ cũng đồng nghĩa với việc có thể ngừng toàn bộ hoặc một bộ phận của dự án.

K. Vy