Lượng khách du lịch nội địa đến thành phố tăng 13%, ước đạt 17,6 triệu lượt người, tăng 13%. Tuy nhiên, doanh thu du lịch thành phố tăng không cao so với cùng kỳ năm 2013: chỉ tăng 3,3%. Tổng doanh thu du lịch thành phố bao gồm cả lữ hành, khách sạn, nhà hàng ước đạt 86.000 tỷ đồng, chiếm 34% doanh thu du lịch Việt Nam.

N.H.