Mức giá này được coi là rất cạnh tranh so với các phương tiện vận tải khác và tạo điều kiện để người dân đều có thể sử dụng đường sắt làm phương tiện đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Nhằm thu hút hành khách đi tàu suốt, chặng dài, trong dịp Tết Nguyên đán, Tổng công ty ĐSVN cũng đưa ra các mức giá đồng hạng theo cung chặng, mác tàu và giai đoạn, ví dụ: giá vé đồng hạng 222.000đ cho ghế ngồi cứng, 497.000đ cho giường nằm mềm tầng 2 điều hòa khoang 4 giường...

T. Huyền