Gần đây một số nghiên cứu định lượng về tác động của việc cắt giảm thuế quan liên quan đến việc triển khai FTA đã được thực hiện. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa xem xét thấu đáo đến những điều chỉnh về chính sách và thể chế cần thiết cho việc tuân thủ Hiệp định, đồng thời cũng chưa đánh giá mức độ sẵn sàng của chính phủ cũng như của cộng đồng kinh doanh một khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực.

Theo Đại sứ John Nielsen, Việt Nam cần cân nhắc kĩ càng với tư cách là một nền kinh tế nhỏ tham gia FTA cùng những đối tác lớn như EU, hay Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), và những hiệp định thương mại tự do khác. Báo cáo và những kết luận của dự án nghiên cứu này sẽ được trình lên những nhà hoạch định chính sách.

Đại sứ John Nielsen khẳng định, các khuyến nghị mà nghiên cứu đưa ra sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với việc xây dựng định hướng chính sách cho Việt Nam trong tương lai. Dự kiến, nghiên cứu sẽ được hoàn tất vào tháng 9 năm 2015.

Chu Nguyễn