Nguyên đơn là hiệp hội các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 1/4/2011 đến 31/3/2015. Đối với Việt Nam, do nguyên đơn cho biết họ không thể có được thông tin đáng tin cậy về giá nội địa nên nguyên đơn yêu cầu tính giá trị thông thường trên cơ sở giá sản xuất của Ấn Độ sau khi đã điều chỉnh hợp lý giá quốc tế của nguyên liệu thô chính. 

Nguyên đơn cáo buộc rằng lượng nhập khẩu đã tăng mạnh từ các nước bị điều tra, đặc biệt là từ Trung Quốc kể từ tháng 4/2013 (sau khi lệnh áp thuế với Trung Quốc chấm dứt), đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ đã áp thuế với mặt hàng nêu trên từ Trung Quốc (kể từ ngày 5/8/2001) với mức thuế tương đương với mức chênh lệch giữa 75,25 USD/1.000 sản phẩm và giá nhập khẩu từ Trung Quốc/1.000 sản phẩm.

V.H.