Theo thông báo của Agribank, biểu lãi suất huy động của ngân hàng này đã có một số thay đổi. Theo đó, lãi suất huy động áp dụng với tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 18 tháng là 6,50%/ năm (thay cho 6,20%/ năm); kỳ hạn 24 tháng là 6,80%/ năm (thay cho 6,30%/năm). Lãi suất tiết kiệm linh hoạt áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi VND kỳ hạn 18 tháng là 6,50%/ năm (thay cho 6,20%/ năm); 24 tháng là 6,80%/ năm (thay cho 6,30%/ năm).

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 24 tháng áp dụng mức 6,80%/ năm (thay cho 6.30%/ năm).Lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn khác áp dụng tại Sở Giao dịch Agribank không thay đổi.

Được biết, tại Agribank, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thời điểm này là 1%/năm, kỳ hạn 1 tháng là 4%/năm, 2 tháng: 4,3%/năm, 3 tháng: 4,5%/năm, 6 tháng: 5,3%/năm, 9 tháng: 5,4%/năm, 12 tháng: 6,00%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm USD, EUR tại ngân hàng này vẫn được giữ nguyên: không kỳ hạn là 0,2%/năm, có kỳ hạn là 0,75%/năm

Lệ Thúy