Ngày 10-12, trao đổi với phóng viên CAND, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trong sáng cùng ngày đã ký Công văn hỏa tốc số 7200/UBND-KTN gửi Bộ Công Thương đề nghị chỉ đạo thực hiện vận hành tích nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thống kê cho thấy, hiện nay mực nước các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang ở mức thấp.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện thiếu hụt khoảng 321 triệu m3 nước.

Cụ thể, mực nước hồ Sông Tranh 2 đạt cao trình 150,64m/ 170,8m; tương ứng dung tích hữu ích 114,32 triệu m3, chiếm 26,27% so với dung tích theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1537), thiếu hụt gần 321 triệu m3.

Mực nước hồ A Vương đạt cao trình 341,25m/ 375,5m; tương ứng dung tích hữu ích là 5,31 triệu m3, chiếm 2,34% so với dung tích theo Quy trình, thiếu hụt hơn 221 triệu m3.

Mực nước hồ Sông Bung 4 đạt cao trình 207,11m/ 220,7m; tương ứng dung tích hữu ích là 24,3 triệu m3, chiếm 11,8% so với dung tích theo Quy trình, thiếu hụt 181,5 triệu m3.

Mực nước hồ Đăk Mi 4 đạt cao trình 247,78m/ 254,7m; tương ứng dung tích hữu ích là 61,24 triệu m3, chiếm 49,24% so với dung tích theo Quy trình, thiếu hụt hơn 63 triệu m3.

Thực tế đó cho thấy tổng lượng nước thiếu hụt của 4 nhà máy thủy điện lớn trên là hơn 787 triệu m3. Đây là lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Vì vậy, để đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng) trong năm 2019 theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quy trình 1537, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực tách 4 nhà máy thủy điện trên ra khỏi thị trường phát điện cạnh tranh để thực hiện tích nước hồ chứa theo Quy trình 1537.
Ngọc Thi