Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 445 triệu USD và nhập khẩu lượng hàng hóa 273 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng vào Australia như: Dầu thô 127 triệu USD; điện thoại và linh kiện hơn 80 triệu USD; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện hơn 30 triệu USD…

Trong khi đó nước ta nhập khẩu chủ yếu là: Kim loại thường hơn 41 triệu USD; lúa mì hơn 37,6 triệu USD; than đá gần 25,7 triệu USD…

Năm 2014, tổng giá trị kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Australia đạt hơn 6 tỷ USD, trong đó, nước ta xuất khẩu 3,99 tỷ USD và nhập khẩu 2,057 tỷ USD.

L.Hiệp