Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) vẫn chiếm tỷ lệ xuất khẩu áp đảo, ước đạt hơn 82,2 tỷ USD, tăng 21,1%; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 35,5 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Đã có 24 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung, với tăng trưởng 19,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 78,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi đó, nhóm hàng nông sản, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản gặp nhiều khó khăn, lần lượt giảm 9,9% và 45,5% so với cùng kỳ.

V.H.