Trong lĩnh vực đất đai, Bộ đã thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Lĩnh vực môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của một số tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố; xử phạt vi phạm hơn 14 tỉ đồng. 

Trong lĩnh vực khoáng sản, đoàn thanh tra đã ban hành 5 quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ đã ban hành 2 quyết định xử phạt với số tiền hơn 800 triệu đồng.

H. Ly