Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các hộ vi phạm phải chịu thanh toán chi phí trồng lại rừng theo khoản 5, Điều 17, Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...

Hoàng Nguyên