Hội nghị đã trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư của các doanh nghiệp này, thu hút hơn nữa doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã giới thiệu đến các doanh nghiệp Hàn Quốc những văn bản về chính sách thuế và hải quan mới được ban hành. Trong đó, có các văn bản về việc triển khai mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử theo Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg và Thông tư 222/2009/TT-BTC…

Ngoài ra, Bộ Tài chính dự kiến sẽ sửa đổi một số điểm trong Thông tư 79 được triển khai từ 6/2009 về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính muốn lắng nghe những trao đổi thẳng thắn và trách nhiệm từ chính các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng, việc giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc tháo gỡ những vướng mắc về chính sách thuế, hải quan cũng là giúp Bộ Tài chính xây dựng, sửa đổi những chính sách thuế cũng như những quy trình thủ tục hải quan, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng phát triển kinh doanh

T.H.