Qua đó phát hiện trên xe có 12.500 gói thuốc lá lậu (11.500 gói thuốc lá hiệu Jet, 1.000 gói thuốc lá hiệu Hero). Hòa khai, một bạn hàng gửi một số thùng hàng chở đi Bình Định, vì đóng kín nên không biết bên trong chứa thuốc lá lậu.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Hoài Thu