Theo Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ này chủ trì, phối hợp với các bộ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các địa phương, doanh nghiệp liên quan hoàn thiện Đề án phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2014.

Trong đó, xây dựng và phát triển thương hiệu gạo của Việt Nam ở cả 3 cấp độ: quốc gia, vùng và địa phương, doanh nghiệp và sản phẩm; trước mắt lấy vùng đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất và xuất khẩu

C.L.