Như vậy, sau đợt giảm nhẹ 178 đồng/lít ngày 18-11, giá xăng lại tiếp tục được điều chỉnh giảm, nhưng không đáng kể. Giá xăng sinh học (E5) giảm tương tự về mức giá tối đa 16.301 đồng/lít. 

Cũng theo quyết định của liên Bộ, dầu diesel giảm giá 283 đồng/lít, về mức không cao hơn 13.230 đồng/lít; giá dầu ma zút giảm 384 đồng/kg về mức không quá 9.104 đồng/kg, dầu hỏa giảm mạnh nhất với 446 đồng/lít, về mức không quá 12.201 đồng/lít. 

Nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày (kể từ 18-11 đến 2-12) giảm nhẹ, xăng RON 92 là 55,515 USD/thùng, diesel là 55,882 USD/thùng; dầu hoả ở mức 55,679 USD/thùng, madut ở 219,854 USD/tấn.

Quỹ bình ổn được trích lập ở mức 300 đồng/lít đối với diesel, các mặt hàng khác trích quỹ bình ổn như hiện hành.

V.H.