Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn: xăng RON 92: không cao hơn 14.940 đồng/lít; xăng E5: không cao hơn 14.442 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.373 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 8.905 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 7.560 đồng/kg.                                                               

V.H.