Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, với mục đích góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 639 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 800 đồng/lít); Xăng E5: 672 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 830 đồng/lít); Dầu diesel: 560 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.017 đồng/lít); Dầu hỏa: 878 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 887 đồng/lít); Dầu mazut các loại: ngừng chi sử dụng (kỳ trước chi sử dụng 271 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu xăng RON 92 và E95: giữ ổn định giá; Dầu diesel 0.05S: tăng 500 đồng/lít; Dầu hỏa: giữ ổn định giá; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 335 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn: Xăng RON 92: không cao hơn 14.940 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 14.442 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.373 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 8.905 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 7.560 đồng/kg.

V.H.