Theo đó, xăng RON 92 sẽ ở mức không cao hơn 16.405 đồng/lít. Xăng E5 giảm 391 đồng/lít; Dầu Diesel 0.05S giảm mạnh nhất: 1.246 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.136 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: 942 đồng/kg. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu kể từ sau 15h không được cao hơn mức giá sau:

Xăng RON 92: không cao hơn 16.405  đồng/lít;

Xăng E5: không cao hơn 15.910 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.984  đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 11.065 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.162  đồng/kg.

Nguyên nhân của đợt giảm giá này được cho biết do giá trung bình 15 ngày của xăng dầu thế giới (từ 3-12 đến 17-12) là 53,295 USD/thùng RON 92, 48,415 USD/thùng diesel; 49,010 USD/thùng dầu hoả và 184,789 USD/tấn mazut. Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập như hiện hành.                                                

V.H.