Như vậy, từ sau thời điểm này, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 92, giảm 604 đồng, về mức không cao hơn 14.699 đồng/lít; Xăng E5 giảm 593 đồng, về mức không cao hơn 14.250 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 637 đồng, về mức không cao hơn 11.661 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 371 đồng, về mức không cao hơn 10.296đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 378 đồng, về mức không cao hơn 8.623 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành này

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng được đưa về 0 đồng/lit với tất cả các mặt hàng.

Liên quan đến giá xăng dầu thế giới, liên bộ cho biết: Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4/8/2016 là 47.020 USD/thùng xăng RON 92; 50.882 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 51.210 USD/thùng dầu hỏa; 227.007 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S).

Thuế bình quân gia quyền trong công thức giá cơ sở tiếp tục được giữ ở mức: Xăng: 15,74%; Dầu diesel: 1,84%; Dầu madut 0% và dầu hỏa 0%. Mức thuế này được Bộ Tài chính đưa ra căn cứ trên tỷ trong nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu madut về Việt Nam trong quý II/2016 từ ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực khác (do Tổng cục Hải quan cung cấp) và sản lượng xuất bán từ Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (do Tổng cục thuế cung cấp).


Vũ Hân