Vốn FDI vào Thủ đô chỉ bằng gần một nửa số vốn đầu tư đăng ký so với năm 2011. Ảnh minh họa.

Cụ thể, dự kiến năm 2012, Hà Nội cấp phép mới và bổ sung tăng vốn đầu tư cho 283 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 985 triệu USD. Trong đó, cấp mới 222 dự án với vốn đầu tư đăng ký 775 triệu USD; bổ sung tăng vốn 61 dự án với 210 triệu USD vốn đầu tư đăng ký. Tuy nhiên, nếu so với năm 2011 thì nguồn vốn này chỉ bằng 80,6% về số dự án và bằng 51,6% về số vốn đầu tư đăng ký. Năm 2012 chưa có nhiều dự án lớn vào Hà Nội mà chủ yếu là các dự án trong lĩnh vực dịch vụ, không sử dụng đất, vốn đầu tư quy mô vừa và nhỏ (dưới 1 triệu USD).

Theo phân tích của ông Công Xuân Mùi, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội: Kết quả thu hút FDI năm 2012 gặp nhiều hạn chế như trên là do bối cảnh khó khăn kinh tế khu vực và cả nước nói chung có tác động đến nguồn vốn FDI vào Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ông Công Xuân Mùi, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố năm 2012 ước đạt 232.658,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2011. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 68.935 tỷ đồng, vốn ngoài Nhà nước đạt 122.375 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, nên tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã có chuyển biến tích cực

T.Tùng