Trong đó, phần lớn là không xuất hóa đơn mua bán hàng hóa theo quy định để trốn thuế (nếu không bị phát hiện - PV). Lần gần đây nhất, ngày 16/11, lực lượng QLTT phát hiện tàu dầu BKS: SG 6449 vận chuyển 400.000 lít dầu DO không có hoá đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán xăng dầu theo quy định và dùng giấy tờ giả để đối phó với lực lượng kiểm tra. Sau khi bị tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đại diện chủ hàng mới xuất trình bổ sung hoá đơn và hợp đồng.

Theo ông Phạm Tứ Phương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long, hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tìm cách trốn tránh nghĩa vụ thuế bằng việc mua bán xăng dầu trôi nổi, ngoài hệ thống. Trường hợp bị kiểm tra phát hiện, chủ hàng sẽ xuất hoá đơn trình sau, nếu không bị kiểm tra sẽ không xuất hóa đơn và trốn thuế.

Ngoài ra, các đối tượng còn có thể sử dụng hóa đơn quay vòng, mua bán xăng dầu trôi nổi trên thị trường và hợp thức hóa bằng việc ký kết hợp đồng mua bán lòng vòng qua nhiều trung gian gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác minh nguồn gốc...

Văn Vĩnh