Theo lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, trong thời gian qua, Vingroup đã và đang tích cực phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) để trao đổi thông tin, thảo luận và nghiên cứu các phương án hợp tác các dự án trên. Đối với ga Đà Nẵng, Vingroup thống nhất đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao) theo quy định tại Nghị định 15 cũng như chủ trương đầu tư thực hiện dự án mà Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt.

Để có thể sớm triển khai các thủ tục đầu tư, tập đoàn này đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn cụ thể hơn. Đối với ga Hà Nội và Sài Gòn, do chưa có chủ trương cụ thể về phương án thực hiện đầu tư, Vingroup và VNR đã thảo luận nhiều phương thức hợp tác khác nhau trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo hoạt động liên tục của nhà ga, kiến trúc phù hợp với quy định về cảnh quan kiến trúc của địa phương; đảm bảo cải tạo, nâng cấp không gian phục vụ chạy tàu và nâng cao hiệu quả tài chính.

Dự kiến Vingroup và VNR sẽ có văn bản báo cáo chính thức về hình thức hợp tác gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30/7/2015.

Đặng Nhật