Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Vinashin báo cáo Thủ tướng công việc chế tạo các khớp nối, phụ kiện để phục vụ việc đấu nối lại Riser trước ngày 20/6/2010; cung cấp đủ nhiên liệu, dầu nhờn, nước ngọt, thực phẩm, vật tư, phụ tùng... phục vụ công tác chạy thử các thiết bị, hệ thống còn chưa được thực hiện tại nhà máy để đăng kiểm và các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đối với Kho nổi FSO-5.

Vinashin cũng phải có trách nhiệm hoàn thiện các yêu cầu của Đăng kiểm ABS về quy trình đóng cọc, căng rải xích neo và lắp đặt FSO-5, quy trình vận hành chạy thử và nghiệm thu vận hành để Đăng kiểm ABS xem xét, phê duyệt; hoàn thiện ngay các tồn tại của hệ thống báo động cứu hỏa cho toàn bộ FSO-5

T.Huyền