Theo phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, về vốn điều lệ, giai đoạn 1 được thực hiện trong năm 2014 với tổng khối lượng phát hành cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược và các đối tượng khác là 25% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, tỷ lệ Nhà nước sở hữu là 75% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Trong giai đoạn 2 sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hoặc phát hành thêm cổ phiếu trên thị trường trong nước và quốc tế để giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65%. Vietnam Airlines đã đưa ra một số kiến nghị như được giữ nguyên tên của tổng công ty, cơ cấu, mô hình tổ chức tổng công ty sau cổ phần hóa,…

T. Huyền