Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ gồm các mặt hàng thủy sản, rau quả, cà phê, điều, thức ăn gia súc, cao su, gỗ và sản phẩm từ gỗ, túi xách, ví, vali, nguyên liệu dệt may, da giày...  Trong đó, các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, điện thoại và linh kiện. Về dệt may, xuất khẩu tháng 8 sang Mỹ đạt hơn 1 tỷ USD, nâng giá trị xuất khẩu 8 tháng năm 2015 ước đạt 7,3 tỷ USD.

Về mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ tháng 8 đạt 239 triệu USD, cộng dồn cả năm ước đạt 1,6 tỷ USD. Giày dép xuất khẩu tháng 8 đạt 359 triệu USD, tổng 8 tháng đạt 2,7 tỷ USD. Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tháng 8 đạt khoảng 228 triệu USD, tổng 8 tháng ước đạt 1,7 tỷ USD. Về cán cân thương mại, 8 tháng nay, thặng dư thương mại Việt Nam - Mỹ ước đạt 16,5 tỷ USD.

V.H.