Năm 2018, Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng tới 19,52% tổng kim ngạch XK của cả nước. 

Trong đó, có 10 nhóm hàng XK đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên như: Dệt may đạt 13,67 tỷ USD; XK giày dép đạt 5,823 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,897 tỷ USD; thủy sản đạt 1,627 tỷ USD; hạt điều đạt 1,21 tỷ USD… 

Ở chiều ngược lại, năm 2018 Việt Nam nhập khẩu lượng hàng hóa từ Hoa Kỳ đạt trị giá 12,753 tỷ USD. Theo đó, năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tiếp tục được nâng lên con số gần 35 tỷ USD so với kết quả hơn 32 tỷ USD của năm 2017.

Phan Đức