Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15-8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 311,77 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 23,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 có mức thặng dư 1,19 tỷ USD, đưa mức xuất siêu hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-8 đạt 2,93 tỷ USD. Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 đạt 11,95 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-8, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 157,35 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến hết ngày 15-8, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 154,42 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trân Trân