Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Hiệp hội Ngân hàng tiết kiệm và bán lẻ Thế giới (WSBI) chính thức tổ chức Hội nghị thường niên các Ngân hàng tiết kiệm khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20. Đây là lần đầu tiên hội nghị thường niên các Ngân hàng tiết kiệm khu vực Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam.

Hội nghị quy tụ trên 80 nhà lãnh đạo ngân hàng, nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực tài chính đến từ hơn 20 Quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương và một số tổ chức Quốc tế như Ngân hàng QG Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ấn Độ, Ngân hàng Bưu chính Hàn Quốc, Ngân hàng tiết kiệm Chính phủ Thái Lan, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC), Banknet…

Hội nghị, thảo luận 2 chủ đề chính là “Đổi mới ngân hàng bán lẻ để cung ứng dịch vụ tài chính cho người nghèo” và “Mô hình Ngân hàng- Bưu điện thúc đẩy tài chính vĩ mô”.

Hội nghị WSBI năm 2014 đã mở ra một hướng đi mới cho các thành viên trong việc trao đổi thông tin, tăng cường mối quan hệ hợp tác thông quá đối thoại chuyên sâu, qua đó tìm ra các hành động cụ thể để phát triển các hoạt động kinh doanh xuyên QG và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam trong khu vực

T.H.