Tuy nhiên, đầu năm 2015, nhà máy sản xuất Amoni Nitrat công suất thiết kế 200.000 tấn/năm tại Thái Bình đã vận hành và đáp ứng được nhu cầu trong nước. Sáu loại tiền chất thuốc nổ còn lại gồm Nitro metan, Natri nitrat, Kali nitrat, Natri clorat, Kali clorat, Kali perclorat và một số chất nhũ hóa, sáp phức hợp vẫn phải nhập khẩu 100%.

Tuy vậy, theo ông Cao Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn và môi trường công nghiệp, giá thành sản xuất trong nước vẫn cao so với khu vực và thế giới sẽ là một trở ngại. Việc các tiền chất nổ khác chưa sản xuất được trong nước và vẫn đang phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng lớn cho sản xuất công nghiệp.

Nam Phương