Tổng giá trị giải ngân của gói tín dụng là 1.500 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng cho gói ưu đãi vay mua nhà và 500 tỷ đồng cho gói ưu đãi vay mua ôtô, áp dụng cho các khách hàng cá nhân giải ngân khoản vay từ ngày 10/7 đến hết ngày 31/12/2013. Gói tín dụng 1.000 tỷ đồng ưu đãi vay mua nhà được áp dụng cho các khách hàng cá nhân, với 2 phương án lãi suất cố định v.v...

Gói vốn 500 tỷ đồng dành cho khách hàng vay mua ôtô mới, bên cạnh lãi suất tối thiểu từ 8,88%/năm cố định trong 6 tháng đầu tiên và các tháng còn lại theo quy định của MB, khách hàng còn được tặng gói bảo hiểm hỗn hợp của MIC

PV