Theo VASEP, ngày 24/5, CFA đã đưa lên mạng trang web www.safecatfish.com với nhiều thông tin sai sự thật, với chủ ý bôi xấu sản phẩm cá tra Việt Nam. Việc làm này là hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ trại nuôi cá da trơn Mỹ đối với Việt Nam.

VASEP khẳng định, trên thực tế, nông dân Việt Nam không còn nuôi cá tra bằng bè nổi trên sông Mekong mà nuôi trong hệ thống ao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế SQF1000 (thực phẩm an toàn và chất lượng) và các tiêu chuẩn quốc tế khác, đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Hoa Kỳ cũng như những đòi hỏi khắt khe của người tiêu dùng trên thế giới.

Hiện nay, các doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã và đang thiết lập các chuỗi sản xuất liên hoàn theo tiếp cận đảm bảo chất lượng "từ ao nuôi đến bàn ăn", ngày càng nhiều vùng nuôi cá tra Việt Nam được cấp chứng nhận đạt chuẩn Global GAP (sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế).

Kết quả quan trắc thường xuyên từ năm 2004 đến nay của các trung tâm môi trường thuộc Chương trình giám sát và quan trắc môi trường nuôi thủy sản lưu vực sông Mekong cho thấy, các chỉ tiêu chất lượng nước đều nằm trong ngưỡng cho phép và đạt tiêu chuẩn môi trường cá nước ngọt

T.N. – T.H.