Ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian qua, UBND và Sở NN-PTNT Bình Định đã ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo chống khai thác IUU, khuyến nghị của EC và các giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. 

Bình Định cũng đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản, xóa đăng ký tàu cá, tổ chức kiểm điểm, công bố tàu cá vi phạm khai thác IUU trên trang thông tin điện tử của Bộ NN-PTNT và các phương tiện truyền thông địa phương, chuyển hồ sơ tàu cá vi phạm cho cơ quan chức năng xử lý vi phạm nghiêm minh… Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định đã kiểm điểm trách nhiệm một số lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn, Phù Cát để tàu cá vi phạm.

Ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đưa Đoàn công tác EC kiểm tra tại cảng Quy Nhơn

Cùng với việc lắp đặt máy MOVIMAR trên 70 tàu cá dài trên 24m, nâng cấp 4 trạm giám sát tự động từ bờ với thời lượng 2 giờ một lần, Bình Định đã nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập cảng cá, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển về chống khai thác IUU, qua đó xử lý 69 tàu cá vi phạm trong 9 tháng đầu năm 2018.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Trần Châu trao đổi nhiều vấn đề đặt ra tại buổi làm việc với EC và bày tỏ hy vọng đến 1-1-2019, EC sẽ gỡ "thẻ vàng" thủy sản Việt Nam.

Nghị sĩ Gabriel Mato Adrover - Trường Đoàn công tác EC kiểm tra thực tế và trao đổi với một chủ tàu đánh cá chuyên nghề khai thác thủy sản xa bờ

Cùng ngày, Đoàn công tác EC đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chống khai thác IUU và các khuyến nghị của EC tại cảng cá Quy Nhơn liên quan đến quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động tàu cá tại đầu mối thủy sản này cùng với việc đăng ký, xác lập hồ sơ nguồn gốc thủy sản; kiểm tra thực tế 1 tàu cá khai thác thủy sản xa bờ về hoạt động khai thác thủy sản, ngư trường đánh bắt, công tác bảo quản sản phẩm; tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Thủy sản Bình Định về truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu thủy sản từ doanh nghiệp…

Cá ngừ đại dương - một loại hải sản ngư dân đánh bắt xa bờ 

Nghị sĩ Gabriel Mato Adrover đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong thực hiện chống khai thác IUU và khuyến nghị của EC, đồng thời cho biết sẽ thông tin về những nỗ lực nêu trên để EC sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam. 

Nghị sĩ Gabriel Mato Adrover cho biết, “cuộc chiến” chống khai thác IUU cần phải có sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các bên trong giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, chế biến thủy sản… Mặt khác, Nghị sĩ Gabriel Mato Adrover còn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức của ngư dân chống khai thác IUU và bố trí đủ nhân lực, tài chính để thực hiện hiệu quả hoạt động này.

Phan Văn Lương