Cụ thể, về dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án trọng điểm quốc gia khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương cho ứng tiếp 800 tỷ đồng (trong tổng số 1.166 tỷ đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để triển khai các hạng mục cấp thiết còn lại của dự án trước mùa mưa bão năm 2014.

Về dự án hệ thống cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhắm đáp ứng tiến độ cấp nước cho dự án Formosa theo cam kết là cấp thiết. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra cụ thể tiến độ, việc bố trí, giải ngân các nguồn vốn cho dự án, trên cơ sở đó đề xuất xử lý tiếp số vốn 219 tỷ đồng còn lại (trong tổng số 819 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ dự án).

Theo Thông báo, thường trực Chính phủ cũng đã đồng ý về chủ trương đối với Đề án cơ chế chính sách đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đến nay, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho dự án được 97 tỷ đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội xác định cụ thể mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

N. Phương