Theo Bộ NN&PTNT, những năm qua, ngành nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến đáng kể, với đóng góp trên 20% GDP của cả nước. Trong đó, khu vực Nam bộ với 19 tỉnh, thành đóng vai trò chủ lực về phát triển nông nghiệp cho cả nước. Có được kết quả trên, ngoài sự ưu đãi về điều kiện tự nhiên, sự tích cực của người dân còn có sự đóng góp hết sức quan trọng của KHCN. Trong đó đóng góp đáng kể nhất là trong lĩnh vực lai tạo giống lúa mới; sản xuất giống cá tra, tôm nước lợ, tôm càng xanh và các loại cá nước ngọt khác; tạo ra các giống cây ăn trái có chất lượng và năng suất cao, trái vụ… đưa khu vực Nam bộ đi đầu trong việc áp dụng KHCN vào canh tác.

Thời gian qua, KHCN phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực trong khu vực Nam bộ đã tạo ra những đột phá về năng suất, chất lượng, sản lượng. Đưa ĐBSCL thành vùng sản xuất lúa, thuỷ sản lớn nhất của cả nước, đưa vùng Đông Nam bộ trở thành vùng chăn nuôi, vùng phát triển cây công nghiệp và chế biến nông sản lớn nhất cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những tiến bộ KHCN mới của các Viện, Trường, các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT, như: các loại giống cây con mới; kỹ thuật canh tác mới; thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi; các quy trình kỹ thuật, giải pháp công nghệ, các vật liệu thiết bị mới sử dụng trong xây dựng công trình; thiết bị chế biến nông sản, công nghệ xử lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp...

Hội nghị đã cung cấp các sản phẩm KHCN để các địa phương, nhà quản lý tìm hiểu nhu cầu nhằm phối hợp với nhau được tốt hơn; đưa KHCN gắn với sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới

V.Đức