Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có công văn đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh Cao Bằng, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, mỗi tỉnh chuẩn bị 20 - 25 ứng viên thuộc tỉnh để tham gia đợt tuyển chọn đi tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan).

Đặc biệt, để thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020, ba tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ ưu tiên tuyển lao động tại các huyện nghèo.

Các địa phương nêu trên cần có phương án tuyển chọn chặt chẽ, lựa chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn... Đợt  này mỗi tỉnh sẽ có 10 lao động được tuyển chọn

T.Uyên